شرکت عالیفرد در چهاردهمین دوره برگزاری جشنواره تجلیل و تکریم از کارآفرینان برتر و مدیران واحدهای اشتغالزای کشور، لوح کارآفرین برتر را دریافت کرد. این لوح به پاس فعالیت اقتصادی شرکت عالیفرد که به رونق صنعتی و ایجاد اشتغال برای حدود 900 نفر از جوانان ایر…

شرکت عالیفرد در چهاردهمین دوره برگزاری جشنواره تجلیل و تکريم از کارآفرينان برتر و مديران واحدهای اشتغالزای کشور، لوح کارآفرین برتر را دریافت کرد. این لوح به پاس فعالیت اقتصادی شرکت عالیفرد که به رونق صنعتی و ایجاد اشتغال برای حدود 900 نفر از جوانان ایرانی منجر شده است، به این شرکت تقدیم شد.