استفان لاوگرو مشاور امنیت ملی انگلیس گفت: انگلیس و متحدانش نگرانی‌های آشکار در مورد برنامه نوسازی هسته‌ای چین دارند که هم تعداد و هم انواع سیستم‌های تسلیحات هسته‌ای را در زرادخانه این کشور افزایش می‌دهد….

استفان لاوگرو مشاور امنیت ملی انگلیس گفت: انگلیس و متحدانش نگرانی‌های آشکار در مورد برنامه نوسازی هسته‌ای چین دارند که هم تعداد و هم انواع سیستم‌های تسلیحات هسته‌ای را در زرادخانه این کشور افزایش می‌دهد.