انگلیس تدارک صدها موشک دفاع هوایی و سامانه‌های هوایی بدون سرنشین بیشتر از جمله صدها پهپاد جدید تهاجمی دوربرد با برد بیش از ۲۰۰ کیلومتر را برای اوکراین دیده است….

انگلیس تدارک صدها موشک دفاع هوایی و سامانه‌های هوایی بدون سرنشین بیشتر از جمله صدها پهپاد جدید تهاجمی دوربرد با برد بیش از ۲۰۰ کیلومتر را برای اوکراین دیده است.