انویدیا ظاهرا برنامه‌هایی جدی برای خرید آرم دارد

پس از انتشار خبر احتمال فروش آرم، گزینه‌های متعددی برای خرید شرکت بریتانیایی مطرح شد و اکنون انویدیا به‌عنوان خریدار بالقوه مطرح می‌‌شود.

انویدیا ظاهرا برنامه‌هایی جدی برای خرید آرم دارد

پس از انتشار خبر احتمال فروش آرم، گزینه‌های متعددی برای خرید شرکت بریتانیایی مطرح شد و اکنون انویدیا به‌عنوان خریدار بالقوه مطرح می‌‌شود.