سازمان اطلاعات سپاه صاحب الزمان(عج) اصفهان از دستگیری اعضای یک گروهک ضد انقلاب موسوم به جنبش "ق س" در این استان خبر داد.

سازمان اطلاعات سپاه صاحب الزمان(عج) اصفهان از دستگیری اعضای یک گروهک ضد انقلاب موسوم به جنبش "ق س" در این استان خبر داد.