سخنگوی ارتش یمن اعلام کرد که یک پهپاد جاسوسی مسلح چینی وابسته به نیروی هوایی عربستان را ساقط کردند.

سخنگوی ارتش یمن اعلام کرد که یک پهپاد جاسوسی مسلح چینی وابسته به نیروی هوایی عربستان را ساقط کردند.