فرمانده مرزبانی استان آذربایجان شرقی از شناسایی و دستگیری اعضای تیم تروریستی خبر داد.

فرمانده مرزبانی استان آذربایجان شرقی از شناسایی و دستگیری اعضای تیم تروریستی خبر داد.