فرمانده انتظامی شهرستان رامسر از انهدام یک باند یک شرکت هرمی در این شهرستان خبر داد.

فرمانده انتظامی شهرستان رامسر از انهدام یک باند یک شرکت هرمی در این شهرستان خبر داد.