رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه از کشف 42 کیلوگرم تریاک در شهر کرمانشاه و دستگیری سه عضو یک باند خبر داد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه از کشف 42 کیلوگرم تریاک در شهر کرمانشاه و دستگیری سه عضو یک باند خبر داد.