رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری چهار سارق که اقدام به سرقت از ۳۰ خودرو در محدوده جنت‌آباد کرده بودند، خبر داد.

رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری چهار سارق که اقدام به سرقت از ۳۰ خودرو در محدوده جنت‌آباد کرده بودند، خبر داد.