فرمانده انتظامی استان از دستگیری ۲ سارق و کشف ۶۰ فقره سرقت داخل خودرو در شهرستان شهرکرد خبر داد.

فرمانده انتظامی استان از دستگیری ۲ سارق و کشف ۶۰ فقره سرقت داخل خودرو در شهرستان شهرکرد خبر داد.