رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان از دستگیری اعضای یک باند ۴ نفره که با دایر کردن دفتر خدماتی مسافرتی در قبال اخذ مبالغ از مشتریان خود اقدام به جعل اوراق ویزای شینگن می‌کردند خبرداد….

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان از دستگیری اعضای یک باند ۴ نفره که با دایر کردن دفتر خدماتی مسافرتی در قبال اخذ مبالغ از مشتریان خود اقدام به جعل اوراق ویزای شینگن می‌کردند خبرداد.