بر اساس اعلام منابع خبری انفجار در داخل نیروگاه هسته‌ای ترکیه در جنوب این کشور رخ داده است.

بر اساس اعلام منابع خبری انفجار در داخل نیروگاه هسته‌ای ترکیه در جنوب این کشور رخ داده است.