حوادث رکنا: رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی از فوت یک نفر در انفجار امروز منزل سرایداری در یک مدرسه خبر داد.

حوادث رکنا: رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی از فوت یک نفر در انفجار امروز منزل سرایداری در یک مدرسه خبر داد.