منابع محلی قندوز در افغانستان از انفجار بمب در این ولایت خبر دادند که یک نفر کشته و ۳ تَن زخمی شدند.

منابع محلی قندوز در افغانستان از انفجار بمب در این ولایت خبر دادند که یک نفر کشته و ۳ تَن زخمی شدند.