یک منبع امنیتی عراق اعلام کرد که ۳ بمب دست ساز در منطقه خنافسه در شمال غرب کربلا منفجر شدند.

یک منبع امنیتی عراق اعلام کرد که ۳ بمب دست ساز در منطقه خنافسه در شمال غرب کربلا منفجر شدند.