بغداد – ایرنا – کمیته اطلاع رسانی عراق روز جمعه از مجروح شدن یک نظامی عراقی براثر انفجار یک بمب کنار جاده ای در مسیر کاروان حامل تجهیزات تدارکات ائتلاف بین المللی به سرکردگی آمریکا خبر داد….

بغداد – ایرنا – کمیته اطلاع رسانی عراق روز جمعه از مجروح شدن یک نظامی عراقی براثر انفجار یک بمب کنار جاده ای در مسیر کاروان حامل تجهیزات تدارکات ائتلاف بین المللی به سرکردگی آمریکا خبر داد.