منابع سوری از انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در تل ابیض سوریه خبر دادند.

منابع سوری از انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در تل ابیض سوریه خبر دادند.