طاهری فرماندار شهریار با اشاره به انعقاد آخرین قرارداد تکمیل بنای فیزیکی بیمارستان ۳۱۳ تخخوابی امام خمینی(ره) شهریار، گفت: هرگز اجازه نخواهیم داد دستگاه‌های شهرستانی به بهانه‌های مختلف کار واحدهای تولیدی و صنعتی را تعطیل کنند. …

طاهری فرماندار شهریار با اشاره به انعقاد آخرین قرارداد تکمیل بنای فیزیکی بیمارستان ۳۱۳ تخخوابی امام خمینی(ره) شهریار، گفت: هرگز اجازه نخواهیم داد دستگاه‌های شهرستانی به بهانه‌های مختلف کار واحدهای تولیدی و صنعتی را تعطیل کنند.