گویا محرومیت ژاوی هرناندز از سفر به آمریکا به دلیل چند بار سفرش به ایران در جریان لیگ قهرمانان آسیا باعث ایجاد ترس در این دو ستاره سابق فوتبال جهان شده است….

گویا محرومیت ژاوی هرناندز از سفر به آمریکا به دلیل چند بار سفرش به ایران در جریان لیگ قهرمانان آسیا باعث ایجاد ترس در این دو ستاره سابق فوتبال جهان شده است.