ونزوئلا از اخراج سفیر اتحادیه اروپا در پی درخواست این اتحادیه انصراف داد.

ونزوئلا از اخراج سفیر اتحادیه اروپا در پی درخواست این اتحادیه انصراف داد.