انصراف محمد موسوی از تیم ملی والیبال خبری شوک آور از اردوی والیبال ایران است که درست چندساعت پس از خبر کاپیتانی موسوی در تیم ملی مخابره شده است. به گزارش انصاف ورزشی، سید محمد موسوی که خبر بازگشت وی به نوعی سوپرایز بهروز عطایی برای رقابت های قهرمانی جه…

انصراف محمد موسوی از تیم ملی والیبال خبری شوک آور از اردوی والیبال ایران است که درست چندساعت پس از خبر کاپیتانی موسوی در تیم ملی مخابره شده است. به گزارش انصاف ورزشی، سید محمد موسوی که خبر بازگشت وی به نوعی سوپرایز بهروز عطایی برای رقابت های قهرمانی جهان 2022 بود، حالا دوباره در اعتراض به شرایط تیم ملی والیبال ایران در آستانه رقابت های جام واگنر و قهرمانی جهان از تیم ملی والیبال خداحافظی کرد. این در حالی است که امروز خبر کاپیتانی موسوی نیز مخابره شده بود