رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب زاهدان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۷۳ حلقه چاه غیرمجاز در سیستان و بلوچستان مسدود شده است.

رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب زاهدان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۷۳ حلقه چاه غیرمجاز در سیستان و بلوچستان مسدود شده است.