فرماندار شهرستان آمل: از ساعات پایانی امشب محور هراز به صورت مطلق مسدود خواهد شد تا حجم بالای آبرفت وارده شده به جاده به طور کامل تخلیه گردد.

فرماندار شهرستان آمل: از ساعات پایانی امشب محور هراز به صورت مطلق مسدود خواهد شد تا حجم بالای آبرفت وارده شده به جاده به طور کامل تخلیه گردد.