پیش فروش آنلاین خودروی فیدلیتی پرایم در حالی قرار بود راس ساعت 10صبح ، روز هفدهم اردیبهشت سال 1401 توسط شرکت بهمن موتور صورت گیرد که به صورت ناگهانی با دستور وزارت صمت این فروش متوقف شد. این دستور ابتدا به صورت تلفنی و سپس به صورت مکتوب و در قالب نامه …

پیش فروش آنلاین خودروی فیدلیتی پرایم در حالی قرار بود راس ساعت 10صبح ، روز هفدهم اردیبهشت سال 1401 توسط شرکت بهمن موتور صورت گیرد که به صورت ناگهانی با دستور وزارت صمت این فروش متوقف شد. این دستور ابتدا به صورت تلفنی و سپس به صورت مکتوب و در قالب نامه ای به شماره 47800/60 توقف فروش از سوی شرکت بهمن موتور را خواستار شد.