اقتصادنیوز: بازار خودرو خودرو از روز گذشته در مسیر کاهشی شدن قیمت قرار گرفت و با افت قیمت در بازار عرضه شد، ‌اما این روند امروز و با افزایشی شدن نرخ دلار متوقف شد و قیمت خودرو در گرمای هوا یخ زد….

اقتصادنیوز: بازار خودرو خودرو از روز گذشته در مسیر کاهشی شدن قیمت قرار گرفت و با افت قیمت در بازار عرضه شد، ‌اما این روند امروز و با افزایشی شدن نرخ دلار متوقف شد و قیمت خودرو در گرمای هوا یخ زد.