در اندونزی مردم برای انجام تست کرونا به واحد‌های آزمایش کرونا ویروس مراجعه می‌کنند.

در اندونزی مردم برای انجام تست کرونا به واحد‌های آزمایش کرونا ویروس مراجعه می‌کنند.