معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه۱۱ تهران از انجام بیش از ۳۰ طرح مناسب سازی معابر در محله های مرکزی پایتخت خبر داد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه۱۱ تهران از انجام بیش از ۳۰ طرح مناسب سازی معابر در محله های مرکزی پایتخت خبر داد.