تصاویری از لحظه انتقال مصدومان زلزله هرمزگان با هلی‌کوپتر امدادی به بیمارستان را در ادامه این مطلب مشاهده کنید.

تصاویری از لحظه انتقال مصدومان زلزله هرمزگان با هلی‌کوپتر امدادی به بیمارستان را در ادامه این مطلب مشاهده کنید.