این پیمانه تیتر‌هایی همچون اختلاس‌های میلیاردی از افراد عادی ساخته نیست، ساماندهی رمزارز‌ها پیگیری می‌شود، حباب سکه کاهش داشت، آغاز اجرای تعرفه‌های جدید برق از امروز و جزئیات مالیات بر خودرو‌های لوکس را در بر دارد….

این پیمانه تیتر‌هایی همچون اختلاس‌های میلیاردی از افراد عادی ساخته نیست، ساماندهی رمزارز‌ها پیگیری می‌شود، حباب سکه کاهش داشت، آغاز اجرای تعرفه‌های جدید برق از امروز و جزئیات مالیات بر خودرو‌های لوکس را در بر دارد.