تهران-ایرنا- کره شمالی از اظهارات هفته گذشته آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در خصوص خلع سلاح هسته ای این کشور انتقاد کرده و وی را به جانب داری متهم ساخت….

تهران-ایرنا- کره شمالی از اظهارات هفته گذشته آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در خصوص خلع سلاح هسته ای این کشور انتقاد کرده و وی را به جانب داری متهم ساخت.