با وجود اعلام برندگان سری جدید فروش محصولات ایران خودرو و اعلام آغاز روند ثبت نام از روز گذشته تا ۲۶ تیرماه، اما تماسهای مکرر کاربران از اختلال در سامانه ثبت نام و عدم امکان ورود به بخش واریز وجه حکایت دارد….

با وجود اعلام برندگان سری جدید فروش محصولات ایران خودرو و اعلام آغاز روند ثبت نام از روز گذشته تا ۲۶ تیرماه، اما تماسهای مکرر کاربران از اختلال در سامانه ثبت نام و عدم امکان ورود به بخش واریز وجه حکایت دارد.