نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت:دلیلی ندارد که برخی شرکت‌های بورسی، با بهانه نبود زیرساخت، مبالغ پایین سود سهامداران را پرداخت نکنند و با آن ثروت‌های هنگفتی برای خود جمع کنند….

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت:دلیلی ندارد که برخی شرکت‌های بورسی، با بهانه نبود زیرساخت، مبالغ پایین سود سهامداران را پرداخت نکنند و با آن ثروت‌های هنگفتی برای خود جمع کنند.