رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: وزرای دولت روحانی باید بدانند که حتی اگر یک ساعت هم از عمر کاری آنان باقی مانده باشد باید وظایف خود را انجام دهند واز زیر بار مسئولیتشان شانه خالی نکنند….

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: وزرای دولت روحانی باید بدانند که حتی اگر یک ساعت هم از عمر کاری آنان باقی مانده باشد باید وظایف خود را انجام دهند واز زیر بار مسئولیتشان شانه خالی نکنند.