اقتصادنیوز: سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرد که شورای حقوق بشر سازمان ملل با تصویب قطعنامه ضد روسی، باز هم ماهیت استانداردهای دوگانه اش را بر ملا کرد.

اقتصادنیوز: سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرد که شورای حقوق بشر سازمان ملل با تصویب قطعنامه ضد روسی، باز هم ماهیت استانداردهای دوگانه اش را بر ملا کرد.