تهران- ایرنا- حماس و جهاد اسلامی شنبه شب از اظهارات محمود عباس رییس تشکیلات خودگردان فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل متحد انتقاد کردند.

تهران- ایرنا- حماس و جهاد اسلامی شنبه شب از اظهارات محمود عباس رییس تشکیلات خودگردان فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل متحد انتقاد کردند.