روزنامه کیهان به نقل از حجت‌الاسلام خسروپناه سریال «پایتخت» را حاوی تصاویری منفی علیه ایران برای بیننده خارجی دانست.

روزنامه کیهان به نقل از حجت‌الاسلام خسروپناه سریال «پایتخت» را حاوی تصاویری منفی علیه ایران برای بیننده خارجی دانست.