رئیس جمهور روسیه گفت: مانورهای نظامی ناتو در نزدیکی مرز روسیه چالشی خطرناک است چون این ائتلاف نظامی از نیروی هوایی استراتژیک خود استفاده می‌کند….

رئیس جمهور روسیه گفت: مانورهای نظامی ناتو در نزدیکی مرز روسیه چالشی خطرناک است چون این ائتلاف نظامی از نیروی هوایی استراتژیک خود استفاده می‌کند.