ایسنا نوشت: آیت‌الله حسینی بوشهری گفت:روحانیت به خاطر تضاد وضعیت نظام بانکداری با برخی احکام اسلام، پیوسته مورد سؤال و اتهام بوده است.

ایسنا نوشت: آیت‌الله حسینی بوشهری گفت:روحانیت به خاطر تضاد وضعیت نظام بانکداری با برخی احکام اسلام، پیوسته مورد سؤال و اتهام بوده است.