رییس جمهور آمریکا با انتشار پیامی در فضای مجازی از نتایج انتخابات ۲۰۲۰ انتقاد کرد.

رییس جمهور آمریکا با انتشار پیامی در فضای مجازی از نتایج انتخابات ۲۰۲۰ انتقاد کرد.