رییس جمهور ترکیه در سخنرانی خود در سازمان ملل با انتقاد شدید از ساختار سازمان ملل خواستار حل موضوع هسته‌ای ایران از طریق دیپلماسی شد.

رییس جمهور ترکیه در سخنرانی خود در سازمان ملل با انتقاد شدید از ساختار سازمان ملل خواستار حل موضوع هسته‌ای ایران از طریق دیپلماسی شد.