پاسخ دندان‌شکن یک دانش‌آموز به سوال معلم در روز اول مهرماه در فضای مجازی خبرساز شده است.

پاسخ دندان‌شکن یک دانش‌آموز به سوال معلم در روز اول مهرماه در فضای مجازی خبرساز شده است.