وزیر دفاع انگلیس گفت: تصمیم آمریکا برای خروج نیروهایش از افغانستان مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند که جامعه بین‌الملل باید با آن روبه‌رو شود.

وزیر دفاع انگلیس گفت: تصمیم آمریکا برای خروج نیروهایش از افغانستان مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند که جامعه بین‌الملل باید با آن روبه‌رو شود.