اگر امروز دلار به زیر سطح 27 هزار و 500 تومانی برود، موج دوم فروش ها در بازار ارز شروع خواهد شد.

اگر امروز دلار به زیر سطح 27 هزار و 500 تومانی برود، موج دوم فروش ها در بازار ارز شروع خواهد شد.