ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در نشست خبری امروز سه شنبه، از برخی انتصاب های جدید در کابینه موقت افغانستان خبر داد و گفت که این بار در ترکیب کابینه، افرادی از همه اقوام حضور دارند….

ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در نشست خبری امروز سه شنبه، از برخی انتصاب های جدید در کابینه موقت افغانستان خبر داد و گفت که این بار در ترکیب کابینه، افرادی از همه اقوام حضور دارند.