شنیده‌ها حاکی از آن است که iOS 13.5 نقصی دارد که باعث‌شده اپل آخرین به‌روزرسانی‌های اپلیکیشن‌ها را دوباره منتشر کند.

انتشار دوباره و بدون دلیل به‌روزرسانی برای اپلیکیشن‌های iOS

شنیده‌ها حاکی از آن است که iOS 13.5 نقصی دارد که باعث‌شده اپل آخرین به‌روزرسانی‌های اپلیکیشن‌ها را دوباره منتشر کند.