تصویرسازی زیبایی از سردار سلیمانی به همراه دستخط ایشان را در ادامه مشاهده می‌کنید.

تصویرسازی زیبایی از سردار سلیمانی به همراه دستخط ایشان را در ادامه مشاهده می‌کنید.