با توجه به صحبت‌های وزیر کشور مبنی بر بازگشایی مدارس از ۲۰ فروردین، احتمال برگزاری لیگ برتر بدون تماشاگر زیاد شده است.

با توجه به صحبت‌های وزیر کشور مبنی بر بازگشایی مدارس از ۲۰ فروردین، احتمال برگزاری لیگ برتر بدون تماشاگر زیاد شده است.