انتشار جلد اول دایره المعارف شهرستان شهریار
انتشار جلد اول دایره المعارف شهرستان شهریار

شهریاریها : باتلاش استاد احمد فرجی رئیس انجمن شعر وادب شهرستان شهریار جلد اول دایره المعارف شهرستان شهریار باعنوان (( گام به گام با تاریخ )) انتشاریافت .  به همت احمد فرجی پژوهشگر ، نویسنده وشاعر ، شهرستان شهریار صاحب دایرت المعارف شد . بنا بر همین گزارش جلد اول این دایره المعارف باعنوان (( […]

شهریاریها : باتلاش استاد احمد فرجی رئیس انجمن شعر وادب شهرستان شهریار جلد اول دایره المعارف شهرستان شهریار باعنوان (( گام به گام با تاریخ )) انتشاریافت .

 به همت احمد فرجی پژوهشگر ، نویسنده وشاعر ، شهرستان شهریار صاحب دایرت المعارف شد .

بنا بر همین گزارش جلد اول این دایره المعارف باعنوان (( گام به گام با تاریخ )) تاریخ هشت هزارساله شهریار از پیش از تاریخ تامعاصر بامدارک واسنتد مورد بررسی قرارداده است .
این دایره المعارف که در سه هزارنسخه توسط انتشارات لاهیجی به چاپ رسیده است مشتمل بر ۵٣٠ صفحه با ٣٠٠ سند تاریخی همراه با تصاویر تاریخ و فرهنگ شهرستان باستانی شهریار رادرمعرض دید ومطالعه علاقمندان قرار داده است .