عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از انتخاب ۱۵ عضو هیات تحقیق و تفحص از شستا در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از انتخاب ۱۵ عضو هیات تحقیق و تفحص از شستا در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.